Gwarancja

Warunki gwarancji

W odniesieniu do towarów w sklepie internetowym pod nazwą slidup.pl, których firma Mantion Polska Sp. z o.o. jest producentem, firma Mantion Polska Sp. z o.o. jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego towaru przez okres wskazany na stronie sklepu slidup.pl w opisie produktu.

W odniesieniu do towarów, których firma Mantion Polska Sp. z o.o. nie jest producentem, firma Mantion Polska Sp. z o.o. może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego towaru na warunkach oraz na okres wskazany przez producenta danego towaru.

Wszystkie towary dostępne w sklepie slidup.pl objęte są niezależnie odpowiedzialnością sklepu na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Ustalenia te dotyczą Klientów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.

slidup by mantion systemy drzwi przesuwnych

Mantion Polska Sp. z o.o.,
ul. Boruty 2A, 03-769 Warszawa,
NIP: 118-00-13-771,
Numer KRS: 0000022462,
kapitał zakładowy: 3 861 200 PLN.